Informatie voor Nabestaanden en Uitvaartverzorgers. 

Om gebruik te kunnen maken van Uitvaartlivebekijken.nl dient u te beschikken over login gegevens. Deze wordt alleen per e-mail verstrekt aan de opdrachtgever van de uitvaartdienst. Hiermee is de privacy gewaarborgd. Nadat u inloggegevens heeft ingevoerd, wordt u automatisch doorgeleid naar de juiste uitvaartdienst. Deze kunt u live bekijken, maar ook achteraf. Uitvaartlivebekijken.nl is bedoeld voor nabestaanden die door omstandigheden niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij een uitvaartdienst. Na het einde van de dienst zal door ons een compilatie worden gemaakt. Deze kunt u na 24 uur gedurende 3 maanden terug kijken via onze website. 

Mocht u meer informatie wensen? Dat kan neem dan telefonisch contact met ons op via nummer: +31 (0)418-820202